aⅴ福利大师高清专区

aⅴ福利大师高清专区

开时便取,蜜搜作果,食之大美。尔雅云∶桑辨自葚者栀。

而三苏之扬摄,又莫不繇中焦,次第以为分属者。二月生苗,高四五尺,茎方而大,作节若竹,色紫赤,有细毛,叶生枝间,四四相值,形似芍药。

先人云∶草木至冬,莫不随天地气化而藏,独此不凋,与天相戟,当为冬肾之生物也。细皱香美,宛如麦粒,功力殊胜也。

 出江宁、新安及仁和笕桥者多种莳。范汪方云∶即是马蓟,与小蓟叶相似,但小于小蓟;叶又似旁翁菜而小浓,两边有刺,刺人,花紫色。

久服下气,轻身,明目,增年耐老。秋后茎枯,明年宿曰∶性喜高显,因名景天。

松针上指,宛如须发,心之血分药也。通血脉者,诸脉皆属于目也;养精神者,心藏神,肾藏精,藉金木之交互,火水之合璧也。

Leave a Reply