国产AV剧情magnet

国产AV剧情magnet

或以汤浸捣膏和药,亦可。一医用平胃散一两,入川续断末二钱半。

俗中取根名鹿骊恭曰∶此药俗名荚蒿,茎叶似白蒿,花黄,生荚,长似细麻之荚,大如箸许,有四五瓣,七、八月后皆黑,异于众草,蒿之类也。时珍曰∶《本经》又名百倍,隐语也,言其滋补之功,如牛之多力也。

蛤蟆喜藏伏于下,故江东称为蛤蟆衣。 每服五钱,水二盏,小麦百粒,煎服。

六月、七月内生花,上红下白。叶似葵而大,丛生,花出根下。

其功大抵只是吐痰止血杀虫解毒,故擂汁服之能止痰疟治猪瘟病也。叶似野苏而稍长,有毛气臭。

再斋七日,不得洗手。  每服二钱,茶调下。

Leave a Reply