ck手机电影网版免费观看

ck手机电影网版免费观看

 肝病,皮白,肺之日庚辛死。胃俞肾俞主胃中寒胀,食多身瘦羸。

肝脏病者,忧愁不乐,悲思喜头眼疼痛。通天主瘿灸五十壮。

色白属金,气寒喜阴,属水,花色纯紫,及生处上有紫气属火,三桠属木,味甘五叶属土,五行周备,是补五脏,而奠安神舍,则邪僻自除,窍穴明彻,济弱扶倾,运用枢纽者也。中央内外,左右四旁,皆土贯之。

病患阴囊茎俱肿者,死。勿向西北大小便,勿杀龟蛇,勿怒目视日月,善令人失明。

三里章门京门厉兑内庭阴谷络却昆仑商丘曲泉阴陵泉主腹胀满,不得息。 短疾而滑,酒病。

 少府蠡沟主嗌中有气如息肉状。三间阳溪主喉痹,咽如哽。

Leave a Reply